Sứ mệnh của Vincoin Cash

Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ xây dụng một tương lai tài chính cởi mở, dễ tiếp cận và công bằng hơn, một phần mềm tại một thời điểm. Công nghệ của chúng tôi đang cách mạng hóa ngành dịch vụ tài chính bằng cách trao quyền cho hàng triệu người toàn cầu để xác thực và giao dịch ngay lập tức và không tốn kém qua trung gian. Vincoin Cash không có người hoặc tổ chức nào tạo ra tiền mới (new coins). Đồng tiền mới tạo ra bởi những thợ mỏ, và thợ mỏ đó chính là bạn, bạn bè bạn, thành viên gia đình Vincoin Cash có thể được tạo ra bằng máy tính cá nhân, hoặc laptop mà không cần bất kỳ phần cứng nào ( có thể đào bởi CPU và GPU).

Press and Partners