Vincoin Cash là gì?

Với mỗi ngày trôi qua càng có nhiều người bắt đầu quan tâm đến thế giới cryto. Hàng triệu thấy được triển vọng, lợi nhuận trong việc sử dụng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, hầu hết những người mới thì không biết gì về thế giới của tiền điện tử (cryptocurrency). Hầu hết mọi người vẫn cảm nhận tương tác với tiền điện tử là một thứ gì đó rất phức tạp, không thể hiểu nổi và không đáng tin cậy. Vincoin Cash là giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng một tương lai tài chính cởi mở, dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và công bằng hơn!

Điều gì khiến Vincoin Cash khác biệt?

Vincoin Cash tài sản thay thế
Vincoin Cash tư nhân bởi mặc định. Các đơn vị Vincoin Cash không thể liệt vào danh sách đen bởi những người bán hoặc trao đổi do sự tham gia giao dịch trước đó.
Ngoại tuyến
Là một tính năng tuyệt vời, bởi vì việc bảo vệ thông thường không bảo vệ người nhận xác định số dư trong ví của mình thông qua chặn các thư đến địa chỉ công cộng của người dùng.
Phân tích mức kháng cự
Khả năng phân tích blockchain của Vincoin Cash lấy kết quả từ việc huỷ liên kết, và hầu như không phân tích bởi những người nước ngoài lẫn lộn bên trong block chain.vincoin.cash.
Vincoin Cash không thể truy cập được
Gửi và nhận địa chỉ cũng như số tiền giao dịch bị ẩn theo mặc định. Giao dịch trên blockchain Vincoin Cash không thể được gắn với một người dùng hay danh tính trong thế giới thực.
Vincoin Cash tăng vốn của bạn
Mã hoá ví cho phép bạn bảo mật ví của bạn, để bạn có thể xem khi được yêu cầu đăng nhập mật khẩu trước khi sử dụng Vincoin Cash của bạn.
Không có trung gian/ bộ điều chỉnh
Các giao dịch blockchain của Vincoin Cash không kết nối tới từng cá nhân riêng lẻ và không yêu cầu KYC. Dữ liệu địa chỉ gửi và nhận được giấu tự động, và điều này hoàn toàn đảm bảo tính bảo mật.

Ring signatures: Untraceable payments

We solve this dilemma by automatic creation of multiple unique one-time keys, derived from the single public key, for each p2p payment. The solution lies in a clever modification of the Diffie-Hellman exchange protocol[1]. Originally it allows two parties to produce a common secret key derived from their public keys. In our version the sender uses the receiver's public address and his own random data to compute a one-time key for the payment.

Current signatures solution
Upcoming signatures solution

Untraceable transactions

We solve this dilemma by automatic creation of multiple unique one-time keys, derived from the single public key, for each p2p payment. The solution lies in a clever modification of the Diffie-Hellman exchange protocol[1]. Originally it allows two parties to produce a common secret key derived from their public keys. In our version the sender uses the receiver's public address and his own random data to compute a one-time key for the payment.

Double-spending proof

Fully anonymous signatures would allow spending the same funds many times which, of course, is incompatible with any payment system's principles. The problem can be fixed as follows.

Key image via one-way function

All users keep the list of the used key images (compared with the history of all valid transactions it requires an insignificant amount of storage) and immediately reject any new ring signature with a duplicate key image. It will not identify the misbehaving user, but it does prevent any double-spending attempts, caused by malicious intentions or software errors.

Double-spending check